Edytorstwo – rekrutacja na studia podyplomowe – 2018/2019

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu edytorstwa.

Studia z zakresu edytorstwa dają przygotowanie do pracy w różnego typu wydawnictwach, merytorycznego i technicznego redagowania tekstów literackich, naukowych i innych, łamania tekstu w wersji tradycyjnej i elektronicznej (DTP) oraz nadzorowania samego druku. Ich absolwenci zdobywają solidne podstawy do dalszego rozwoju zawodowego, zarówno jako pracownicy wydawnictw, jak i ich właściciele czy założyciele.

Studia są przeznaczone dla licencjatów i magistrów dowolnego kierunku.

Wymagane dokumenty:

Więcej informacji na stronie rekrutacja krok po kroku