Rekrutacja

INSTYTUT NAUK O INFORMACJI UP SERDECZNIE ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE (KWALIFIKACYJNE/DOSKONALĄCE)

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Więcej informacji

    • Uczelniany system rekrutacyjny – zobacz
    • Informator o studiach podyplomowych – zobacz
    • Aktualny plan studiów – zobacz
    • Aktualny program studiów – zobacz