Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

REKRUTACJA

Studia z zakresu edytorstwa dają przygotowanie merytoryczne do pracy w różnego typu wydawnictwach, merytorycznego i technicznego redagowania tekstów literackich, naukowych i innych, samodzielnego przygotowania i łamania tekstu w wersji tradycyjnej i elektronicznej oraz nadzorowania samego druku. Ich absolwenci zdobywają solidne podstawy do dalszego doskonalenia zawodowego, zarówno jako pracownicy wydawnictw, jak i ich właściciele czy założyciele.

Studia przeznaczone są dla redaktorów i korektorów zatrudnionych w wszelkich typach oficyn wydawniczych, pracowników instytucji kultury i urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy są odpowiedzialni za wizerunek firmy poprzez przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Mogą zainteresować wszystkich absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy, kwalifikacje oraz pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia profesjonalnych publikacji drukowanych, a także projektowania, edycji i publikacji stron internetowych oraz innych druków użytkowych, a jednocześnie są zainteresowani poszerzeniem dotychczasowych kompetencji zawodowych i rozwojem własnej kreatywności.

Szczegółowe informacje

na temat wymaganych dokumentów, terminów i miejsca składania, oraz instrukcje krok po kroku znajdują się na stronie informacyjnej o studiach podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego