O studiach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE EDYTORSTWO

Proponowane studia przygotowują do merytorycznego i technicznego redagowania różnych typów publikacji, zarówno drukowanych (książek, czasopism, akcydensów), jaki i elektronicznych. Są przeznaczone dla redaktorów i korektorów zatrudnionych w wszelkich typach oficyn wydawniczych, pracowników instytucji kultury i urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy są odpowiedzialni za wizerunek firmy poprzez przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych.

This slideshow requires JavaScript.

Mogą zainteresować wszystkich absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy, kwalifikacje oraz pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia profesjonalnych publikacji drukowanych, a także projektowania, edycji i publikacji stron internetowych oraz innych druków użytkowych, a jednocześnie są zainteresowani poszerzeniem dotychczasowych kompetencji zawodowych i rozwojem własnej kreatywności.

Oferujemy studia umożliwiające poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

  • Rynku książki, marketingu wydawniczego
  • Praktycznych ćwiczeń i warsztatów w projektowaniu publikacji różnych typów
  • Wiedzy i  umiejętności w zakresie stosowania typografii w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych
  • Planowania i organizacji projektu wydawniczego

Czytaj dalej